0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Y-Castle (woongroep Y-Castle)

Het vormen, huisvesten en in stand houden van een woongroep van mensen met een autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarbij met inachtnemingvan de gemeenschappelijkheid die eigen is aan een woongroep gestreefd wordt naar maximaal haalbare autonomie voor iedere bewoner.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-