0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Witte Bedjes Het Parool

Witte Bedjes geeft kleur aan het leven van zieke en gehandicapte kinderen Stichting Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen. Het geld is beschikbaar voor non-profit instellingen in en om Amsterdam, die werken met zieke en/of gehandicapte kinderen. Het fonds is bestemd voor relatief kleine, tastbare projecten die elders niet voor subsidie in aanmerking komen. Denk daarbij aan een speelplaats die geschikt wordt gemaakt voor kinderen met een beperking. Of aan speelgoed voor de kinderafdeling van een ziekenhuis, of een 'snoezelruimte' voor ernstig gehandicapte kinderen. Maar ook een optreden van een theatergroep in een medische instelling kan in aanmerking komen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-