0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL)

Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) ondersteunt de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten van DSF (Association Développement Sans Frontière) in de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. In 1996 was WOL medeoprichter van deze organisatie. Van een groepje idealistische onderwijzers is DSF uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. In de regio Noord van Burkina Faso is DSF het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All. De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de internationaal erkende verdragen voor mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren. WOL is zelf een kleine organisatie van vrijwilligers. In Nederland geven we informatie over de onderwijsproblematiek in ontwikkelingslanden, m.n. in Burkina Faso. Door donateurs en andere organisaties bij de projecten te betrekken, werven we fondsen om de projecten van DSF te financieren. Doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken, hebben we nauwelijks overheadkosten (in 2010 slechts 0,5%) en worden de inkomsten bijna volledig besteed aan de projecten. De Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-