0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Watoto wa Tanzania (Children of Tanzania)

Dingen die wij in Nederland als heel gewoon ervaren, zijn dat voor kinderen in Tanzania helaas niet. Zeker in het Shalom Center hebben de kinderen behoefte aan kleding, schoenen, speelgoed en speelactiviteiten. Bij Creative Solutions ligt de nadruk meer op ondersteunende materialen en activiteiten ter onder steuning van het onderwijs. Voor beide organisaties hebben wij doelen opgesteld die wij heel graag willen realiseren met behulp van jullie donaties. De stichting Watoto wa Tanzania (Children of Tanzania) stelt zich ten doel het materieel steunen van de organisaties Creative Solutions te Mangapwani, Zanzibar (Tanzania) en Shalom Center for Street Children te Arusha (Tanzania). De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van de realisatie van bovengenoemde projecten. Wij zullen er persoonlijk op toezien dat alle donaties goed besteed zullen worden.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-