0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Waterlelie Fonds

De stichting heeft ten doel: Kleinschalige en directe hulp te bieden aan hulpbehoevende individuen en groepen in ontwikkelingslanden, met name Indonesië, via lokale contactpersonen. De nadruk zal liggen op armoedebestrijding, het verstrekken van basisfaciliteiten en de ondersteuning van slachtoffers van mensenrechtenschending. Het financieel steunen van projecten, buiten Stichting Waterlelie Fonds om, gericht op armoedebestrijding, het verstrekken van basisfaciliteiten en/of de ondersteuning van slachtoffers van mensenrechtenschending. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-