0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Vrienden van het Sophia

Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende instelling van het Sophia. Stichting Vrienden financiert met hulp van donateurs/gevers extra wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van behandelmethoden. Daarnaast ondersteunt Stichting Vrienden projecten die erop gericht zijn om het verblijf van patiëntjes en hun ouders in het Sophia zo aangenaam mogelijk te maken. Zoals een aantrekkelijke 'aankleding' van het ziekenhuis, speelgoed, ontspanningsmogelijkheden en kleur en sfeer in de gangen. Hoe kunt u de Stichting steunen? Lijfrente In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijfjaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-