0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF)

De Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en de Stichting voor Christelijke Filosofie hebben tot doel het uitdragen en verder ontwikkelen van de christelijke filosofie. Beide organisaties vinden hun oorsprong in de calvinistisch-protestantse traditie. Aan deze traditie zijn twee namen onlosmakelijk verbonden: Dirk Hendrik Vollenhoven en Herman Dooyeweerd. Beide filosofen waren vanaf 1926 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hun filosofie heeft in de loop van de 20e eeuw school gemaakt in Nederland en ver daarbuiten. De in 1935 opgerichte Vereniging vormde daarvan het startpunt. In later jaren is de Stichting gevormd, het wetenschappelijk kenniscentrum in Nederland. Inmiddels is de Stichting voor Christelijke Filosofie uitgegroeid tot de meest toonaangevende organisaties ter wereld op het gebied van de christelijke filosofie. De Stichting voor Christelijke Filosofie heeft de goedkeuring van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB) voor haar financiële beleidsvoering. Ook hoeft de Stichting voor Christelijke Filosofie geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van haar algemeen belang.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-