0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling

"Vogelasiel de Fûgelhelling" is een uniek opvangcentrum in het noorden van Nederland. Het opvangcentrum biedt al 35 jaar hulp en verzorging aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren. Ieder jaar worden er 5000 slachtoffers opgenomen. Indien mogelijk worden deze weer gezond in de vrije natuur teruggeplaatst. De Fûgelhelling heeft als werk gebied Friesland, delen van Groningen en Drenthe. De Fûgelhelling is een modern "bedrijf". Naast de permanente uitbreiding van kennis over dierverzorging en revalidatie, wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt er samengewerkt met reïntegratiebureau's, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en de reclassering. Verder is de Fûgelhelling een officieel geregistreerd leerbedrijf voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Er is een samenwerkingscontract met het AOC te Leeuwarden. Daarnaast is het geven van voorlichting en educatie één van de kerntaken van het asiel.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-