0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Tear Fund Nederland

<p>Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Voor dit doel is Tear sinds ruim dertig jaar actief in humanitaire hulp en ontwikkelingshulp en ondersteunt jaarlijks projecten en programma’s van circa tachtig lokale en internationale christelijke partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. </p><p>Tear wil christenen in Nederland bewust maken van de bijbelse opdracht om armoede en onrecht te bestrijden en hen oproepen om hierin een actieve rol te vervullen. Tear steunt projecten op het gebied van gezondheidszorg, hiv/aids, kinderen, water, onderwijs, voedselzekerheid, inkomensverwerving en humanitaire hulp. Partners van Tear helpen iedereen, ongeacht religie, etnische afkomst, politieke voorkeur of geslacht. De projecten richten zich op de hele mens in al zijn aspecten.</p>

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-