0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting "Stay Clean"

Het uitgangspunt van Stay Clean luidt: ER IS LEVEN NA VERSLAVING! Stay Clean is een christelijk netwerk van zelfhulpgroepen, van en voor mensen met een verslavingsverleden, achtergrond en/of gevoeligheid en stimuleert en activeert ex-verslaafden om te streven naar een nieuw en dynamisch leven zonder daarbij afhankelijk te zijn van verslavende middelen. Nu er van overheidswege behoorlijk bezuinigd moet gaan worden op de kosten van de zorg, treft dit ook de ggz-instellingen voor verslavingszorg. Klinische behandelingen, zullen steeds meer plaats moeten maken voor kortdurende behandelingen en/of een ambulante aanpak. Het risico op terugval in oud verslavingsgedrag is daarbij nog steeds een grote dreiging voor velen uit deze doelgroep. Vanuit de zelfhulpgedachte (Minnesota)is de zelfhulp een goed vervolg op de professionele hulp. Wekelijks komen heel wat ex-verslaafden bij elkaar om elkaar, aan de hand van een strak protocol, een luisterend oor te bieden. Velen hebben hiermee een terugval in oud verslavingsgedrag weten te voorkomen. Wat terugval betekent, zowel materieel als immaterieel laat zich niet raden. Stay Clean wil investeren in een structurele groei van dit instrument en is op zoek naar financiële bijdragen en dus: Laat niet na terugval te voorkomen en meldt aan. Als u via een notariële akte €500,- per jaar schenkt, geniet u ieder jaar €210,- belastingvoordeel. U schenkt netto dus slechts €290,- per jaar. U kunt er ook voor kiezen uw belastingvoordeel mee te schenken. Dan betaalt u ieder jaar bruto €862,-, dat is netto €500,- per jaar.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-