0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Siriz/ VBOK

De stichting Siriz is gespecialiseerd in het begeleiden van (complexe) hulpvragen bij onbedoelde zwangerschap. We bieden hulp, voorlichting en opvang. Wij helpen (jonge) vrouwen en mannen bij het maken van een keuze, bieden professionele begeleiding en praten met jongeren in het onderwijs over hoe zij een onbedoelde zwangerschap kunnen voorkomen. Ook hebben we een opvanghuis voor jonge (aanstaande) moeders. Non-profit Siriz is een non-profit organisatie. Dankzij de financiële steun van 70.000 mensen kunnen wij doen wat we doen: hulp, voorlichting en opvang bieden bij onbedoelde zwangerschap. Siriz zet de financiële middelen die ze ontvangt in voor hulp, voorlichting en opvang. Visie Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte. Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen, maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als zij daarbij moeite ondervinden. In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-