0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Alleen met jouw steun kan Schildklierstichting Nederland haar werk doen. Steun bestaat uit bijdragen van donateurs en uit het vele werk van vrijwilligers. Zonder geld is er geen blad, geen website, zijn er geen bijeenkomsten met informatie en lotgenotencontact. Zonder vrijwilligers is er ook niets.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-