0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Sahelp

De stichting heeft ten doel het verstrekken van medische en andere humanitaire hulp ten behoeve van mensen in de Sahelzone in Afrika. Mocht door omstandigheden zich de noodzaak voordoen voor directe hulpverlening aan andere landen, dan zal het bestuur te allen tijde kunnen besluiten om door middel van voor dit doel apart ter beschikking komende gelden hulp te verlenen aan deze andere landen. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken uitsluitend met de hulp van vrijwilligers.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-