0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Pass

Het verlenen van geestelijke en materiële steun aan natuurlijke personen, dieren en het milieu, alsmede aan organisaties en instellingen die het algemeen nut van de mens, het dier en het milieau beogen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-