0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Palestina

Het Palestina Komitee Rotterdam kent drie doelstellingen: De bewoners van de Rotterdamse regio informeren over het lot van de Palestijnen en hun strijd voor zelfbeschikking en tegen bezetting; voor terugkeer van de vluchtelingen en tegen achterstelling en racisme; Politici en beleidsmakers activeren om druk uit te oefenen om die rechten gerealiseerd te krijgen die zijn vastgelegd in resoluties van de Verenigde Naties en in internationale verdragen en conventies; Daadwerkelijke solidariteit met de zaak voor vrijheid en democratie voor Palestina organiseren; soms in de vorm van concrete hulpacties. Het lot van de Palestijnse vluchtelingen en hun onvervreemdbaar recht op terugkeer, vormen hierbij vaak een speerpunt. Het PKR is niet verbonden aan enige politieke partij of richting; noch in Nederland, noch in Palestina. Het voelt zich onderdeel van een mondiale strijd voor zelfbeschikking, democratie en mensenrechten en tegen onderdrukking en racisme.Het PKR staat voor een democratisch en seculier staatsbestel. Het PKR is geassocieerd met het Nederlands Palestina Komitee.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-