0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Oud Soest

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven, verkrijgen, beheren en aanwenden van fondsen en geldmiddelen, alles in het kader- en ten behoeve van de ondersteuning van de "Stichting Oud Soest" (museum). Sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom. In financiële zin bent u al sponsor vanaf € 250,--. U krijgt hiervoor ook wat terug namelijk: één keer per maand naamsvermelding in de Soester Courant (in een aparte kolom tbv museum Oud Soest), eenmalig een interview in de Soester Courant mbt uw sponsoring en evt uw bedrijf, naamsvermelding in het museum Oud Soest, naamsvermelding op de website van http://www.oudsoest.nl/ en een certificaat betrekking hebbende op uw sponsoring. U kunt ook in materiële zin sponsoren. Dit na overleg met de Stichting Vrienden van het Museum. Eventuele schenkingen zijn ook van harte welkom. Door de diverse vormen van ondersteuning zowel in financiële als in materiële zin is het mogelijk om de cultuurhistorie van Soest en Soesterberg in kaart te brengen, te onderhouden en levendig te houden.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-