0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden (SOKPO)

SOKPO is een stichting die haar activiteiten richt op kleinschalige zogenaamde eerste lijnprojecten in ontwikkelingslanden. Vooral projecten die scholing en onderwijs in het programma hebben, krijgen ondersteuning van SOKPO. De projecten die SOKPO nu ondersteunt in Ghana voorzien in basisonderwijs, vervolg onderwijs en vakopleidingen voor kinderen in achterstandssituaties.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-