0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nepalimed Holland

Onze doelstelling: - Het ondersteunen en/of opzetten van medische hulpprojecten in Nepal. - Het verrichten van alle verdere handelingen die met voorgaande in de - ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. - De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het - inzamelen van gelden via donateurs, erfstellingen, subsidies, legaten.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-