0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nationale Opera & Ballet

U wilt De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet structureel steunen? Als u uw donatie ten minste vijf jaar achtereen doet én in een schenkingsovereenkomst vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U profiteert bovendien van de Geefwet die in 2012 is ingegaan. Ga naar www.operaballet.nl/schenken voor meer informatie. Bij voorbaat dank voor uw steun!

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-