0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nationaal MS Fonds ( MS-Fonds )

Wilt u schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw schenking vast in een notariële akte. Het Nationaal MS Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. Als u schenkt d.m.v. een periodieke schenking, zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Na uw aangifte van inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst namelijk een gedeelte terug van de schenking.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-