0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

De stichting wil de restanten van het kamp behouden en beschermen en het gebruik van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort conform de doelstelling bevorderen. De stichting wil: - Het grondgebied van het voormalig Kamp Amersfoort (het PDA) bestemmen tot een plaats van herinnering, herdenking en bezinning, naast het in stand houden van de herinnering aan al degenen die daar door het nazi-bewind om bezettingsmaatregelen gevangen zaten, met aandacht voor de wisselwerking tussen kamp en buitenwereld. - Op het terrein of de naaste omgeving van dit voormalige kamp informatie verschaffen over de historische en actuele betekenis ervan.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-