0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)

Lijfrenteschenking U kunt het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) ook steunen met een gift in de vorm van een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Als u uw schenking via een notariële akte vastlegt, is uw schenking fiscaal aantrekkelijker. Want als u een schenkingsakte afsluit, is het bedrag volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Schenkingsakte Het afsluiten van een schenkingsakte kan kosteloos: het Nationaal Epilepsie Fonds betaalt de notaris als u een akte afsluit voor een schenking van minimaal € 100,00 per jaar. De fiscus stelt de volgende voorwaarden om het bedrag volledig af te mogen trekken van de belasting: vastlegging per notariële akte vaste termijnen (ieder jaar hetzelfde bedrag schenken) een minimum aantal jaren (vijf jaar)

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-