0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Missiewerk M.A.W.

echtstreekse hulp bieden via kleinschalige missieprojecten De helpende hand reiken aan arme kinderen, wees- en staatkinderen en slachtoffertjes van rampen en geweld, door het geven van opvang en schoolopleiding. De schoolopleiding zo mogelijk door een vakopleiding laten vervolgen zodat deze kinderen na de school voor henzelf en hun familie de kost kunnen verdienen. Hulp bieden aan kleinschalige projecten bij rampen zoals droogte, overstroming en hongersnood. Het ondersteunen van kleinschalige projecten in arme landen zoals het aanleggen van waterputten en watervergaarbakken, naaimachineprojecten, het helpen opzetten en inrichten van hospitalen en andere voorzieningen welke het leven van de arme mensen ter plaatse menswaardiger maken. Zo mogelijk verder ontwikkelen van bestaande projecten in arme landen via de plaatselijke Missie. U kunt een kind adopteren voor 15 euro per maand. U krijgt daarvan de gegevens en één keer per jaar een briefje of kaart toegezonden. Via een apart sponsorprogramma kunt u een arme priesterstudent in India adopteren voor 300 euro per jaar. U krijgt van de student de gegevens en één keer per jaar post. Desgewenst kunt u hem schrijven. De studie duurt 4 of 6 jaar. Deze studenten worden niet uit de algemene middelen gesponsord maar alleen door iemand die zich daarvoor opgeeft.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-