0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onder pioniers verstaan wij mensen die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor kansarmen. Zij werken vaak aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Daarbij zijn goed vervoer en communicatiemogelijkheden onontbeerlijk. Wij helpen hen deze middelen aan te schaffen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-