0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Microkrediet voor Moeders

De missie van de stichting is: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Azië, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een menswaardig bestaan en zo aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen werken. De stichting heeft ten doel: om met behulp van microkredieten de moeders van kansarme kinderen in Azië een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van haar leven en dat van haar gezin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het inzamelen van fondsen ten behoeve van de moeders van de kansarme kinderen in Azië; zelfstandigheid te stimuleren met hulp bij het leren van een ambacht voor de moeders van de kansarme kinderen; het investeren in de continuïteit van de inkomstenbron van de moeders, en/of het vergroten ervan; het adviseren over haar inkomsten genererende capaciteit om zodoende de vicieuze cirkel van armoede waarin de moeders zich bevinden te doorbreken; mensen uit Azië en Nederland met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en succesvolle methoden van werken te delen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-