0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg

De Stichting Mens, Dier en Natuur, waarvan de Regionale Vogelopvang Woudenberg onderdeel is, is door de Belastingdienst goedgekeurd als zijnde een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings- en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-