0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Mali

Stichting Mali is opgericht met het oogmerk de grotendeels animistische bevolking in de heuvels rond de hoofdstad Bamako, verstoken van elke vorm van hulp, een beter perspectief te geven: het hoge sterftecijfer van vrouwen en kinderen terug te dringen, basisscholing mogelijk te maken – ook voor meisjes -, voor betere voeding te zorgen en voorlichting te geven over aids, geboortebeperking en vrouwenbesnijdenis. Naast het verstrekken van rolstoelen, zonneovens, medicijnen, voedsel en het uitvoeren van onderzoek naar bilharzia en bloedarmoede is er een project voor hulp aan leprozen gestart en krijgen de ondervoede schoolkinderen elke ochtend multivitaminetabletten. Om de trek naar de grote steden af te remmen wordt hulp bij tuinbouwprojecten geboden, worden putten geslagen, gemotoriseerde molens geschonken en kleine dammen in de riviertjes aangelegd.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-