0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Levenseindekliniek

Veel leden van de NVVE hebben inmiddels gehoor gegeven om de levenseindekliniek financieel te steunen. Zonder deze steun is de realisatie onmogelijk. Maar of men nu lid is of niet, de levenseindekliniek kan voor iedereen in de toekomst van groot belang zijn. Er is momenteel geen verwijsplicht voor artsen die geen euthanasie of hulp bij zelfdoding geven aan patiënten, terwijl zij wel aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen. De levenseindekliniek is voor deze mensen letterlijk en figuurlijk een uitweg! Om gedurende langere tijd zorgverlening te kunnen bieden is er nog veel geld nodig. Uw hulp is daarom bijzonder gewenst en nodig. Wilt u de levenseindekliniek steunen? Maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer 4240836 ten name van Stichting Levenseindekliniek onder vermelding van donatie/gift. De Stichting Levenseindekliniek heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning, waardoor uw donatie/gift fiscaal aftrekbaar is.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-