0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Lelie

De stichting heeft ten doel vrouwen, die werkzaam zijn in de prostitutie in ‘s-Gravenhage en omgeving, te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke situatie en hen, indien zij de prostitutie willen verlaten, daarbij desgewenst behulpzaam te zijn. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-