0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Laka

Verzet plegen tegen het gebruik van kernenergie kan op allerlei manieren. - Je kunt meedoen aan landelijke campagnes of petities van milieuorganisaties of van antikernenergieorganisaties - Ook kan aansluiting worden gezocht bij regionale initiatieven. In Twente ijvert 'VEDAN' voor sluiting van de Urenco-fabriek in Almelo. Ze werken samen met Duitse antikernenergiegroepen aan de andere zijde van de grens. Op de website van Enschede voor Vrede staan hun activiteiten vermeld. - Andere lokale burgerinitiatieven zijn te vinden in Zijpe (NH) en omgeving, waar activiteiten worden ondernomen tegen de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten en de bouw van een nieuwe reactor die de HFR moet vervangen. - In Zeeland is 'Stop Borssele' nog steeds aktief. - Er is nog steeds een landelijk platform tegen kernenergie actief. Meeste informatie daarover vind je op de op Stop Kenenergie website. - Wat we als Laka natuurlijk graag zouden willen is als je af en toe een financiele bijdrage levert, of, nog liever, donateur wordt en een vast bedrag per maand overmaakt: giro 5780452, stichting Laka Amsterdam.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-