0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Kondanani Nederland

Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht, om het leed van de weeskinderen die in het kinderdorp Kondanani (Malawi) verblijven enigszins te verzachten. Het doel van de (Nederlandse) Stichting is het geven van actieve, financiele ondersteuning aan de Stichting Kondanani Malawi door het organiseren van gerichte publiciteitsacties over de Kondanani projecten en het werven van fondsen via fondsenwervingsacties ten einde de projecten te kunnen financieren. De Stichting Kondanani Nederland is een stichting zonder winstoogmerk welke geen onderscheid maakt/wenst te maken naar geloof, afkomst, sexe, of etniciteit bij de uitvoering van haar doelen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-