0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Kinderhuis Cambodia

De Stichting is opgericht door Th. Bolten in maart 2011. Hij heeft het kinderhuis goed leren kennen omdat hij er als vrijwilliger een tijdje les heeft gegeven in elementair Engels. Toen hem in de lente van 2010 ter ore kwam dat het kinderhuis in grote financiële problemen terecht was gekomen, motiveerde hem dat extra om er eind van dat jaar opnieuw heen te gaan. Daar aangekomen is hij gewoon zijn lessen gaan geven, maar tijdens zijn verblijf van enkele maanden heeft hij er met financiële hulp van vrienden ook voor gezorgd dat er voldoende en goed eten was voor de kinderen. Ondertussen dacht hij mee over het vinden van een sponsor. Toen duidelijk was dat dit niet tijdig iets zou opleveren, heeft hij bij thuiskomst besloten zelf een stichting in het leven te roepen om de kosten van het levensonderhoud van de kinderen te helpen dragen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-