0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Johannesheerd

De Johannesheerd schept de ruimte om door stilte, gebed, aanbidding en toerusting, dieper doordrongen te worden van de Liefde van de Vader. De gemeenschap Johannesheerd heeft een oase ingericht waar mensen welkom zijn om relaties te vernieuwen, te bestendigen en uit te breiden. De relatie met God de Vader en de relatie met de naaste. Aan jong en oud bieden wij de ruimte, een tijdlang met ons mee te leven, om in alle rust een persoonlijke relatie met God op te bouwen en ook te kunnen ontdekken wat hun plaats in de maatschappij is. De Johannesheerd is door het “huis van de Roeping” van de KNR gevraagd om als thuisbasis te dienen voor jongeren die op zoek zijn naar hun roeping. Daarnaast biedt de gemeenschap raad en coaching aan, o.a. voor: onderscheiding in levenskeuzes, familie-coaching, beroepskeuze, etc.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-