0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Islamic Relief Nederland

Missie Islamic Relief zet zich wereldwijd in voor de verbetering van levensomstandigheden van de allerzwaksten in de samenleving door: Het bieden van noodhulp bij rampen en oorlogen; Het steunen van de wederopbouw van gemeenschappen na rampen en oorlogen; Het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van onderwijs, medische zorg, voeding, water en inkomstgenererende activiteiten; Het lobbyen ten behoeve van armen en lijdenden. Visie Islamic Relief streeft naar een zorgzame wereld waarin de basisbehoeftes van ‘s werelds armste mensen worden vervuld. Daarbij vormen de essenties van de islam haar inspiratiebron: barmhartigheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Islamic Relief biedt hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en gender en zonder verwachting daar iets voor terug te krijgen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-