0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON)

Het doel van ISKCON is om mensen te introduceren met Krishna bewustzijn en al haar aspecten om hen gelukkiger te maken. Onze oprichter Srila Prabhupada heeft 7 duidelijke doelstellingen geformuleerd voor ISKCON, namelijk : 1. Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder alle lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel de aantasting van de levenswaarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen. 2. Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals dat uiteengezet wordt in de Bhagavad-Gita en het Srimad Bhagavatam. 3. Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het Opperwezen, te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God of van Krishna is. 4. Het voorgaan in en aanmoedigen tot Sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de heilige namen van God, zoals aanbevolen in het onderricht van Sri Caitanya Mahaprabhu. 5. Het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan het transcendentale spel en vermaak van de Allerhoogste Godspersoon, Krishna, voor de leden en alle andere mensen. 6. Het samenbrengen van de leden teneinde een eenvoudiger en meer natuurlijke levenswijze te propageren. 7. Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties met als doel bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-