0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Historische Kring IJsselstein

Stichting Historische Kring IJsselstein is opgericht in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: 1. Onderzoek naar het IJsselsteins (cultuur)historisch erfgoed in de breedste zin van het woord met als doel inzicht te verkrijgen in de historische identiteit van de stad en dit te verspreiden middels publicaties danwel gevraagd of ongevraagd advies te verstrekken aan al diegenen of instanties die op kennis- of beleidsgebied te maken hebben met de (cultuur)geschiedenis van IJsselstein. 2. Streven naar behoud en versterking van de zichtbare en immateriële historische identiteit van IJsselstein in de breedste zin van het woord. De stichting heeft een dagelijk bestuur bestaande uit 3 personen en kent werkgroepleden die op projectmatige wijze (deel)onderzoek doen op de gebieden zoals verwoord in de doelstelling.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-