0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Het Zeeuwse Landschap

Het Zeeuwse Landschap is een van de terreinbeherende organisaties die aktief is in Zeeland. Het Zeeuwse Landschap beschermt, beheert en ontwikkelt zij natuur en landschapsschoon in de ruimste zin. Daarbij hoort ook bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en communicatie over natuur en landschap.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-