0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WNF)

Het WNF is de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. Met meer dan 600 projecten in bijna 100 landen. Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. Dit in het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. Geschiedenis Het Wereld Natuur Fonds werd in 1961 opgericht. Onder andere omdat de neushoorn in Afrika heel erg werd bedreigd. Het WNF zei: “Hoe meer landen meedoen met het WNF, hoe beter de neushoorn en andere wilde dieren beschermd worden!” Een goed idee. Een jaar later al sloot Nederland zich aan. Prins Bernhard werd de eerste internationale president van het Wereld Natuur Fonds. Doelen Door het beschermen van de biodiversiteit op aarde richt het Wereld Natuur Fonds zich op: 1. Het beschermen en waar mogelijk herstellen van de belangrijkste leefgebieden: tropische en andere bossen. waterrijke natuurgebieden (wetlands) zeeën & oceanen 2. Het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: Ontbossing Verdroging Overbevissing Klimaatverandering Handel in soorten 3. Het bewust maken van de Nederlandse samenleving dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de soortenrijkdom van de natuur door het bieden van: niet-financiële handelingsperspectieven die leiden tot duurzame consumptie financiële handelingsperspectieven Organisatie Het Wereld Natuur Fonds-Nederland maakt deel uit van de internationale natuur- beschermingsorganisatie WWF (World Wide Fund for Nature). Dit wereldwijde netwerk bestaat uit 30 nationale organisaties waaronder het Wereld Natuur Fonds (WNF) in Nederland, WWF-International, 24 programmakantoren en 4 aan WWF gelieerde organisaties. Samen vormen deze instellingen een federatieve organisatie. Hierin is elke nationale organisatie zelfstandig. Op basis van gezamenlijk beleid wordt gewerkt aan een wereldwijd natuurbeschermingsprogramma. Het WWF-netwerk is actief in meer dan 90 landen. Per 30 juni 2005 heeft de Nederlandse organisatie een achterban van 905.000 donateurs, waarvan 100.000 jeugdleden. Wereldwijd bestaat de achterban uit 5 miljoen mensen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-