0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Help Mij Leven

Wat doet 'Help mij leven'? Vanuit Nederland leveren wij financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn. Met name REMER biedt hulpverlening van A tot Z: niet alleen eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit. Onze missie is om straatkinderen te helpen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. In de praktijk betekent dit dat we sinds 1988 vooral financiële ondersteuning geven aan REMER en Sparta. Ook verzenden wij af en toe kleine hoeveelheden medicijnen, speelgoed of andere materialen naar Brazilië. Daarnaast komt ieder kwartaal een nieuwsbrief uit en geven wij regelmatig presentaties in kerken en op scholen. Bovendien werft 'Help mij leven' in Nederland vrijwilligers om een periode in Brazilië te helpen. Waar mogelijk staan we de medewerkers van Sparta en REMER met raad en daad bij.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-