0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Help Burundi

Het doel van de stichting is het opzetten van projecten die ertoe moeten leiden dat de mensen in Burundi door zelfwerkzaamheid en zelfontplooiing in staat zijn hun erbarmelijke leeHelp Burundifomstandigheden te verbeteren. Wij willen ons doel realiseren door een effectieve en "no-nosense" organistie op poten te zetten, waarbij alle ter beschikking gestelde gelden direct ten goede komen aan de projecten. We willen daarmee concrete ontwikkelingshulp aan de mensen in Burundi geven.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-