0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Graeft Voort (Graafs Museum)

Doelstelling Logo van de Stichting "Graeft Voort" Het doel van de Stichting "Graeft Voort" is het bevorderen van de belangstelling voor het Graafs Heem in brede kring, het plegen van historisch onderzoek en het exploiteren van het Graafs Museum. De Stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door het: Opsporen en inventariseren van datgene dat (vanaf het verste verleden tot op de dag van vandaag) in Grave en omgeving het leven van de stad en bewoners heeft bepaald; Bestuderen van de gegevens die hierdoor aan het licht zijn gekomen; Verwerven en toegankelijk maken van wat de geschiedenis van de stad en bewoners duidelijk maakt. Met het oog hierop heeft de Stichting het Graafs Museum opgericht; Onderhouden en bevorderen van de contacten met en tussen degenen die geïnteresseerd zijn in het verleden en heden van Grave, door lezingen en publicaties over de Graafse geschiedenis.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-