0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Gandhi World Hunger Fund

Het is de missie van het Stichting Gandhi World Hunger Fund om wereldwijd het leed en de pijn van behoeftige kinderen en hun families te verzachten. Wij doen dit door speciale programma’s en projecten te steunen die voldoen aan onze doelstellingen: • Voorzien in de basisbehoefte aan voedsel – directe hulp bieden aan noodlijdende kinderen en hun gezinnen in samenwerking met de gemeenschappen waarin ze leven; • Levensreddende noodhulp bieden – zorgen voor voedsel, kleding, onderdak, trainingen en onderwijs in gebieden die gebukt gaan onder burgeroorlog, oorlog of natuurrampen als overstromingen en hongersnood; • Hongersnood voorkomen en bestrijden – scholing, voeding en materiële hulp bieden aan zwangere en zogende moeders met jonge kinderen, zodat ondergewicht en ontwikkelingsstoornissen bij pasgeboren baby’s voorkomen kunnen worden; • Geneeslijke ziektes uitroeien – zorgen voor goede medicijnen en medische hulp voor kinderen in nood en hun gezinnen in afgelegen gebieden, waar een eenvoudige behandeling vaak het verschil kan maken tussen leven en dood; • Goede gezondheidszorg stimuleren – gezinnen voorlichten over hygiëne en schone voedselbereiding, zodat zij – ook wanneer wij niet meer aanwezig zijn – van onze hulp kunnen profiteren.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-