0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Friends for Life

Friends for Life biedt toekomst aan meisjes en vrouwen in de armste gebieden van Kenia. Dit doet Friends for Life middels het verstrekken van de laagst mogelijke microkredieten en het faciliteren van studiebeurzen. Tevens geven we adviezen en onderricht. Studenten ontvangen alleen een studiebeurs als ze zich committeren aan de afspraak een nieuwe student te sponsoren en zo iemand dezelfde kans te bieden die zij krijgen. Op deze manier worden de donaties vanuit Nederland op de best mogelijke wijze ingezet. Studiebeurzen worden verstrekt aan (met name) jonge meisjes die zeer goed presteren op de middelbare school en die het aan voldoende financiële middelen ontbreekt.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-