0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Forerunner

Wij willen dat mensen bevrijd, beschermd en opgebouwd worden tot vruchtdragende en overwinnende kinderen van God. Wij verlangen dat zij als Bruid van Christus een intieme, afhankelijke relatie met Hem hebben die bestand is tegen verdrukking en waardoor ze de wereld om hen heen veranderen. Wij willen bruggen van mededogen, betrokkenheid en ondersteuning bouwen tussen delen van het Lichaam van Christus wereldwijd. Zo kan elk deel met zijn unieke eigenschappen anderen versterken, waardoor ze met elkaar in liefde en eenheid naar het Hoofd Jezus toegroeien. Dit willen wij doen door materiële hulp, toerusting op praktisch en geestelijk gebied en het initiëren van aanhoudend gebed en aanbidding. Hierbij gaan wij uit van een holistische benadering, waarin hart, hoofd en handen samengaan.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-