0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

Het doel van de Stichting De Stichting verleent materiele hulp aan inwoners, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een zogenaamde voorliggende wettelijke voorziening, zoals de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-