0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Fonds Psychische Gezondheid

Een goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. De gevolgen van psychische problemen kunnen van tijdelijke aard zijn, maar ook langdurig en ingrijpend. Er is meer kennis en inzicht nodig om de herkomst en behandeling van psychische problemen mogelijk te maken. Om de omvang en ernst van psychische problemen te bestrijden financiert Fonds Psychische Gezondheid wetenschappelijk onderzoek naar vernieuwende behandelmethoden. Ook subsidiëren wij zorgprojecten ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van mensen met psychische problemen. Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel dat al meer dan 60 jaar opkomt voor mensen met psychische problemen door hen uitzicht te bieden op een beter leven. Omdat wij geen steun van de overheid ontvangen, zijn wij afhankelijk van giften van donateurs. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun aan Fonds Psychische Gezondheid.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-