0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Fonds Kind & Handicap (voorheen STINAFO)

Stichting Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind" (STINAFO) stelt zich ten doel hulp te verlenen aan gehandicapte kinderen in al die gevallen waarin overheid of fondsen met specifieke doelstellingen geen of te weinig hulp bieden. Er bestaat al heel lang een fiscaal aantrekkelijke manier om goede doelen financieel te steunen, namelijk de periodieke schenking. Uitgangspunt hierbij is dat u Stinafo voor meerdere jaren met een vast bedrag wilt steunen. Uw giften dienen vastgelegd te worden in een notariële akte met een duur van minimaal 5 jaar. Een periodieke schenking levert ook een belastingvoordeel voor u op. Deze is namelijk 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van uw inkomenssituatie. Via de schenkingscalculator kunt u eenvoudig berekenen hoeveel dit belastingvoordeel is. Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. U kunt direct een bedrag invullen en op schenken klikken. Stinafo neemt de notariskosten voor haar rekening bij een minimale schenking van € 150,- per jaar. Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt u direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een conceptakte. Dit is geheel vrijblijvend. Zodra u de volmacht ondertekent en met een kopie legitimatiebewijs opstuurt maakt de notaris een akte op. Bij voorbaat dank!

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-