0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Eyes on Animals

Eyes on Animals is een op landbouwdieren gerichte dierenwelzijnsorganisatie, werkzaam in Europa met het hoofdkantoor in Nederland. Teams van Eyes on Animals leggen zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken af aan veemarkten, slachthuizen en boerderijen. Ook inspecteren en volgen wij internationale veetransporten om erop toe te zien dat de geldende Europese regelgeving wordt gerespecteerd en gehandhaafd. Er is dringende behoefte aan ons werk gezien het enorme aantal dieren dat jaarlijks gefokt, verhandeld, vervoerd en geslacht wordt en het daarmee gepaard gaande dierenleed. De overheidsinstanties die belast zijn met controle en handhaving van dierenwelzijnsregels, zijn vaak onderbezet of afwezig. Bovendien kunnen officiële inspecteurs moeilijk grensoverschrijdend werken. Het werk van Eyes on Animals speelt een belangrijke rol in het verminderen van leed bij landbouwdieren in heel Europa. Eyes on Animals focust zich op de volgende doelen: toezien op de naleving van de europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn tijdens transport, verkoop, slacht en op boerderijen toezien op effectieve handhaving van de dierenwelzijnswet door de autoriteiten beoordelen of boetes effectief zijn om herhaling van overtredingen te voorkomen wetgevers wijzen op gaten in de dierenwelzijnswet adviseert en stimuleert de industrie om stappen te zetten die zorgen voor een verbeterd dierenwelzijn

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-