0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Emerge Kinder Fonds

De missie van Emerge Kinder Fonds is: Het verlenen van hulp aan kinderen in met name Afrika, op het gebied van voedselvoorziening, het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater bevorderen, het verlenen van hulp op het gebied van gezondheidszorg, het bieden van mogelijkheden voor scholing en van een veilig tehuis en andere opvangsmogelijkheden voor kinderen en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-