0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Stichting Elimprojecten

We geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Toch is ons geloofsfundament niet zozeer een leer dan wel een Persoon: Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Onze gesprekken richten zich niet zozeer op de juiste leer als wel op de juiste praktijk, zoals verwoord door Lucas in Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-